Deutsch (DE-CH-AT)Croatian(HR)English (United Kingdom)
Spacer
Ekologija

Briga za okoliš

Gradovi, općine i županije imaju različite strukture, ali izazovi koji su od  općeg interesa uglavnom su isti. Lokalne i regionalne vlasti imaju važnu ključnu ulogu u brizi o okolišu. Lokalne vlasti su odgovorne za planiranje, investicije, upravljanje i izvršenje. Općine predstavljaju žarište u postizanju boljeg okruženja. Tamo, gdje  briga za dobrobit okolišta ima praktični učinak, dakle na razini zajednice, može se posebno učinkovito i izravno utjecati na kvalitetu života. Vidljivi lokalni pritisak na problem može tako jednostavno dovesti do  riješenja rasterećenja okoliša.

 

Recikliranje i odlaganje otpada

 • Koncepti gospodarenja otpadom, kao i koncepti za specifične branše i postrojenja za smanjenje otpada i recikliranje
 • Prikaz utjecaja gospodarenja otpadom, uključujući izvješća o emisiji i imisiji u odnosu na vodu, zrak, zvuk, smanjenje emisija, izvješća utjecaja na okoliš, procjena utjecaja na okoliš, procjena rizika kod raznih postrojenja gospodarenja otpadom, pronalaženje lokacije i ocjenjivanje
 • Prikaz i izrada odobrenja s  tehničkog aspekta objekata prerade otpada,  uključujući i koncepte informatičke tehnologije, odnose s javnošću, mjere za povećanje prihvaćanja za postupke po zakonu o otpadu, zakona o zaštiti od zagađenja, zakona o zaštiti prirode, Zakon o vodnim resursima u fazama planiranja proračuna i prostornog uređenja
 • Management rizika, Revizija zaštite okoliša
 • Rješenja za komercijalni otpad, uključujući poslovno savjetovanje
 • Rješenja za posebni otpad uklj. Privremeno skladištenje, potvrde o odlaganju
 • Planiranje deponije, sve projektantske uslugePrikaz i analiza ponašanja odlagališta pod aspektima vodnih resursa, plina, smanjenja emisija iz komunalnog otpada i mjesta opasnog otpada, razvoj koncepata istraživanja, analitičke studije deponijskog plina, kao i mjerenje plina i emisije mirisa iz odlagališta otpada, istraživanja  procjednih i podzemnih voda
 • Projektiranje sustava za  procjedne vode, prikupljanje procjednih voda i pročišćenje procjednih voda
 • Emisije deponijskog plina i uređenje korištenja plina, izrada koncepta za  smanjenje emisija
 • Radovi  na odlagalištu, uključujući i sigurnosne koncepte, programe za nadzor i kontrolu, planovi i priručnici, radne upute, upute za uporabu, operativna pravila, opis radnih mjesta
 • Prilagodba poslovanja i opreme  odlagališta tehničkim novitetima, uzimajući u obzir formulirane nove zahtjeve
 • Računalni programi za prikupljanje podataka, godišnja izvješća, objašnjenja za performanse odlagališta
 

Stara odlagališta

 • Koncepti pregleda, povijesno i tehničko istraživanje starih odlagališta i lokacija
 • Procjena rizika i pitanja iskorištavanja starih odlagališta i lokacija
 • Koncept osiguranja i sanacije starih odlagališta i  lokacija
 • Nadzor sanacije, kontrola uspješnosti
 • Koncepti sigurnosti rada
 

Kontrola zagađenja zraka

Mjerenje emisija

 • Prikupljanje informacija o emisijama različitih postrojenja, npr. zbog namjere modernizacije, investicijske odluke
 • Pregled jamstva proizvođača

Podrška i savjetodavne usluge

 • Podrška kod postupka licenciranja/dobivanja dozvola
 • Izračun visine dimnjaka
 • Izračun disperzije onečišćujućih tvari
 • Objašnjenja emisija
 • Izrada i provedba koncepta nadzora
 • I ostale usluge po zahtjevu
 


Print Page Mail Page RSS Feed